Budgetoverslag, udgiftstal for efterfølgende tre år, som anføres i Finansloven. Budgetoverslagene er ikke bevillinger. Deres formål er at vise de udgiftsmæssige konsekvenser på længere sigt af igangværende og planlagte aktiviteter. Også kommuners og regioners budgetter skal indeholde budgetoverslag for tre år.