Brugsret, begrænset ret til at råde over et formuegode, fx fast ejendom eller løsøre. Brugsret kan stiftes ved aftale eller gælde i medfør af offentligretlige regler. Eksempler på brugsrettigheder er leje af fast ejendom, leasing af maskiner, jagtret og rettigheder ifølge regler om veje. En brugsret adskiller sig fra en ejendomsret ved at være begrænset i tid og/eller omfang.