En bredning er et større, åbent vandområde, der ved smalle sunde og stræder står i forbindelse med det åbne hav eller andre bredninger. Betegnelsen kendes især fra Limfjorden.