Brændemærkning, straf, der i ældre dansk ret anvendtes som tillægsstraf til visse bøde- og frihedsstraffe. Straffen bestod i, at et mærke blev indbrændt med glødende jern på den dømtes ryg, kind eller pande. Brændemærkning havde siden middelalderen været hjemlet som tillægsstraf for bl.a. tyveri (tyvsmærke), men blev afskaffet ved en forordning i 1840.