Tillægsstraf, straf for et forhold, som gerningsmanden har begået forud for en tidligere idømt straf. Efter Straffeloven § 89 idømmes kun tillægsstraf, hvis straffen for det forhold, der er begået forud for den tidligere straffedom, ville have medført højere straf end fastsat ved den tidligere dom. Se også tillægsbøde.