Boslodsfortabelse, hovedlodsfortabelse, formuestraf ifølge landskabslovene, hvorefter den, som dømtes skyldig i fx tyveri eller orbodemål, ud over at ifalde den egentlige straf skulle have forbrudt (skulle miste) sin hovedlod, dvs. sin andel i familiens formue undtagen jord, til kongen. Også Danske Lov foreskrev boslodsfortabelse, som regel i forbindelse med dødsstraf, forvisning eller livsvarigt tvangsarbejde. Ved Tyveriforordningen af 1789 ophævedes boslodsfortabelse ved tyveri, hæleri mv.; i 1824 ophævedes den for alle øvrige forbrydelser og afløstes af fængsel på vand og brød.