Hovedlod, boslod, i ældre ret en persons andel i et formuefællesskab. I betegnelsen ligger, at andelens størrelse rettede sig efter antallet af deltagere (hoveder) i det enkelte formuefællesskab, fx det fællig, der bestod mellem familiemedlemmerne. Med tiden kom hovedlod til at betyde en persons formue i almindelighed. Se også boslodsfortabelse.