Bororó, indianerfolk i Brasilien, sprogligt forbundet med ge. Bororó har en blandingsøkonomi, hvori fiskeri i floderne, jagt og indsamling konkurrerer i betydning med svedjeagerbrugets maniok- og majsafgrøder. Bororó er især kendt for en kompliceret social organisation, der klart afspejles i landsbyplanen. Husene er anbragt i en cirkel eller halvcirkel rundt om mandshuset og den offentlige og ceremonielle fællesplads. Husenes indbyrdes placering er betinget af samfundets overordnede sociale organisation, mens forholdet mellem det centrale mandshus og periferiens beboelseshuse afspejler forholdet mellem kønnene og mellem landsbyens offentlige og private områder. Se også Amazonas (folkeslag).