Bomme, halse, kovende, vende et sejlførende fartøj, således at dets agterstavn går gennem vindøjet, dvs. passerer den retning, som vinden kommer fra. Sejlet fyldes derefter af vinden fra den modsatte side, og bommen svinger over. Modsat af at stagvende. Se også navigation.