Blokmark er et jævnt terræn med et dække af klippeblokke og med sparsom vegetation. Det træffes på bjergplateauer i nuværende og tidligere kolde klimazoner og er fx udbredt i de skandinaviske fjelde. Blokmark dannes ved frosthævning og -sprængning af store klippeblokke kombineret med ned- og bortvaskning af jordlagets finere bestanddele.