Blindeundervisning, undervisning af personer med manglende eller stærkt nedsat syn. Den første blindeskole blev etableret i Paris 1784 og i Danmark 1811 af det velgørende selskab Kjæde Ordenen. 1858 oprettedes det statslige Kgl. Blindeinstitut, fra 1956 Statens Institut for Blinde og Svagsynede og fra 1980 Instituttet for Blinde og Svagsynede. Undervisningen omfattede fra 1898 også 7-10-årige. Efter udlægningen af den vidtgående specialundervisning til amter og kommuner 1980 undervises de fleste blinde i det almindelige uddannelsessystem. Se også blindeskrift.