Blåt mærke, sugillation, fladeformet blodudtrædning i og under huden pga. stød eller forstyrrelse i blodets koagulation (se hudblødning). Farven ændres til grønlige og brunlige nuancer, efterhånden som blodets farvestof (hæmoglobin) nedbrydes.