Bioskopi, (gr. bio- + -skopi), undersøgelse af om liv og livsevne har været til stede (ved lig af nyfødte børn).