Bid price, økonomisk fagudtryk for den pris, en køber på en børs byder for en vare eller et værdipapir. Se også spread.