Spread, (eng. 'spredning, forskel'), økonomisk fagudtryk for forskellen mellem den pris, som en køber tilbyder (se bid price), og den, som en sælger forlanger (se ask price), ved handel med varer, valuta eller værdipapirer. Spread bruges også i forbindelse med rentesatser om forskellen mellem indlåns- og udlånsrente eller ved variabelt forrentede låneaftaler om afstanden til en såkaldt referencesats, fx CIBOR.