En betinget middelværdi er det bedste skøn af en ukendt stokastisk variabel \(X\) på grundlag af en given informationsmængde. Den betegnes \(E(X|F)\); se sandsynlighedsregning.