Betingelsesteori er inden for jura en teori om, hvilke krav der kan stilles til årsagssammenhæng, se erstatningsansvar uden for kontraktforhold.