Beskyttelsesfarve, camouflagefarve, farve eller farvetegninger hos dyr, der gør det vanskeligt at skelne dem fra omgivelserne, eller som fremmer en lighed med blade, kviste, fugleklatter o.l. Effekten kan fx opnås ved at anlægge omgivelsernes farve eller ved mønstre, der udvisker kroppens omrids, og den kan øges ved særlig legemsform eller adfærd. Eksempler er ørkendyrs sandfarve og barklignende mønstre hos visse sommerfugle.