Ben marcato betyder stærkt fremhævet. Udtrykket bruges inden for musik.