Belgisk betyder ‘som vedrører Belgien, belgiere’ eller ‘som vedrører belger’.