Bel, (efter A.G. Bell), relativ måleenhed for niveauforskel i lydstyrke, forkortes B; oftest benyttes den heraf afledte enhed decibel (dB), hvor 1 dB = 0,1 B.