Basere, (af fr. baser, af gr. basis grundlag), grunde; grundlægge; bygge på.