Barthiansk, (se barthianisme), som vedrører Barth el. barthianismen.