Barillage er et ord fra fransk for det at hælde vin på tønder.