Balsaminfamilien, Balsaminaceae, omfatter ud over balsaminslægten, Impatiens, kun én slægt, Hydrocera, med én art fra Sydøstasien. Balsaminfamilien tilhører lyngordenen, Ericales, og er nærtbeslægtet med Marcgraviaceae og Tetrameristaceae. Se også dækfrøede.