Balneoterapi, (lat. balneo- + gr. terapi), sygdomsbehandling med bade.