Balkon, en fremspringende, ikke overdækket udbygning på et hus med flere etager; den er forsynet med rækværk og bæres af søjler, kragsten eller konsoller, i moderne byggeri af jerndragere, fæstnet til bjælkelaget, eller armeret beton. Betegnes også altan. I et teater er balkonen det nederste etagegalleri i tilskuerrummet.