Balk er et svensk ord for kapitel, eller hovedafsnit i en lov. Balkinddelingen af lovtekster går tilbage til den ældste kendte svenske lov, den ældre Västgötalagen, der dateres til omkring 1220. Balkeindelingen blev videreført i Sveriges rikes lag fra 1734 og er i hovedsagen bibeholdt i nyere svensk og finsk lovgivning, nu bruges betegnelsen dog også for enkeltstående love i Sverige hedder det fx äktenskapsbalk, rättegångsbalk og ärvdabalk.