Balk, hovedafsnit i Sveriges rikes lag, 1734. Balkinddelingen går tilbage til ældre Västgötalagen fra begyndelsen af 1200-t. og er i hovedsagen bibeholdt i nyere svensk og finsk lovgivning; i Sverige hedder det fx äktenskapsbalk, rättegångsbalk og ärvdabalk. Oprindelig var der ni balkar i Sverige.