Baktericid, (af bakterier og lat. -cida 'som dræber', af caedere 'slå, dræbe'), stof, lys eller stråling med bakteriedræbende effekt. Mange stoffer vil i lav koncentration hæmme bakterievækst og i højere koncentration være bakteriedræbende, fx alkohol og fenoler, som i meget lave koncentrationer kan bruges som substrat af visse bakterier. Klor er et meget benyttet baktericid, fx i svømmehaller. Antibiotika kan være baktericider, men er normalt blot væksthæmmende, fx penicillin. Lys og radioaktiv stråling virker også bakteriedræbende, og UV-lys benyttes til at sterilisere laboratorier.