Babyboom, (eng. baby + boom pludseligt opsving), pludselig stærk forøgelse af fødselshyppigheden. Betegnelsen 'baby boomer' er fx blevet brugt om en person, der blev født under det store demografiske opsving efter 2. Verdenskrig.