Bølgestrøm, kystparallel strøm fremkaldt af bølger, som brydes under skråt indfald mod kysten. På kyster med revler som fx Jyllands vestkyst sker brydning under storm hovedsagelig på revlerne, hvorfor der her optræder særlig kraftige strømme. På kyster uden revledannelse forekommer bølgebrydning og dermed bølgestrøm i hele brydningszonen, der strækker sig fra vanddybder lig med ca. 0,8 gange bølgehøjden og ind til kystlinjen. Se også kystsikring.