Et bælt er et langstrakt farvand, der forbinder to større havområder, fx Storebælt og Lillebælt.