Azande, zande, folk i grænseområdet mellem Sudan, Den Centralafrikanske Republik og Den Demokratiske Republik Congo. Deres antal var ca. 800.000 i 1990'erne, og de taler et sprog hørende til adamawa-ubangi-grenen af de niger-kordofanske sprog. Azande er en blanding af flere etniske grupper, der i 1700-t. blev underlagt ambonufolket. Azandes hovederhverv er dyrkning af majs, hirse og batater. Slægtskabsorganisationen er patrilineær, og der findes mange ikke-territoriale klaner. Traditionelt har azande levet i flere selvstændige kongeriger, hvis herskere alle hørte til det samme dynasti. Adelige kan gifte sig med nære slægtninge, men andre gifter sig ikke inden for deres egen klan. Den traditionelle religion er først og fremmest en forfædrekult; troen på hekse spiller også en stor rolle blandt azande.