Avneknippe, Cladium, slægt af halvgræsser med ca. 60 arter i subtroperne og troperne. Én art, hvas avneknippe (C. mariscus), forekommer ret sjældent i Østdanmark; det er en op til 180 cm høj plante med skarpt savtakkede blade og kvastformede blomsterstande, der er sammensat af fåblomstrede nøgler. Den danner større bestande i rørsumpe ved søer og i moser på kalkholdig bund.