Avers, (fr. 'forside', af lat. adversus 'vendt imod', af ad- og vertere 'vende'), forside på mønt eller medalje i modsætning til revers, bagside.