Avarer, nordkaukasisk bjergfolk, der taler et kaukasisk sprog, men hvis oprindelse i øvrigt er ukendt. I arabiske kilder fra 800-t. er de muligvis identiske med kongedømmet Sarir, og det var også i denne periode, at de gradvis antog islam. Efter Den Gyldne Hordes opløsning opstod et egentligt avarisk khandømme i 1500-t., der politisk og kulturelt dominerede Øvre Dagestan indtil begyndelsen af 1800-t. Under Ruslands efterfølgende erobring af Kaukasus udgjorde avarerne kernen i den sufiinspirerede modstandskamp, anført af Sjamil. De udgør i 2010 den største befolkning i den føderative republik Dagestan (29,4%) med en mindre gruppe i republikken Aserbajdsjan.