Autodynmodtager, (af gr. auto- + dynamis kraft), radiomodtage,r der selv frembringer svingninger, som ved interferens med de indkommende radiobølger forstærker disse.