Autigen, inden for geologi som ikke er tilført udefra; det modsatte af allotigen.