Autentiske tonearter, (se autentisk), de fire middelalderlige kirketonearter i hvilke grundtonen faldt sammen med skalaens dybeste tone (modsat plagale tonearter ,plagal).