Austriske sprog, sprogæt, opstillet i 1906 af østrigeren Wilhelm Schmidt (1868-1954). Sprogætten består af to sprogfamilier, austroasiatisk og austronesisk. Trods visse strukturelle ligheder og fælles ord er hypotesen om én sprogæt ikke almindeligt anerkendt; de to familier står imidlertid fast hver for sig. Navnlig P. Benedict har anfægtet den opfattelse, at de to familier er én sprogæt.