Augmentation, (augment 'forøgelse'), en musikalsk teknik, der medfører, at nodeværdierne i et tema, fx i en fuga eller kanon, fordobles eller på anden måde forlænges. Princippet, der er det modsatte af diminution, var almindeligt i renæssancen og i barokken; i sidste del af barokken dog aftagende. Se også kontrapunkt.