Audiometri, (af lat. audire 'høre' og -metri), metode til bestemmelse af høreevne. Audiometri foregår oftest ved toneaudiometri, hvor toner af forskellig frekvens og styrke frembringes elektronisk. Ved bestemte frekvenser i området 125-8000 Hz bestemmes styrken af den svageste lyd, som kan opfattes. Undersøgelsen foregår bedst i et specielt lydisoleret rum, hvor den undersøgte kan modtage lydimpulserne i hovedtelefoner eller i særlige telefoner, der anbringes på knoglen bag øret, for at knogleledningen kan bestemmes. Resultaterne af audiometri optegnes for hvert øre som kurver i et såkaldt audiogram. Fortolkningen af dette kan være medvirkende til at fastslå årsagen til en hørenedsættelse.