Attorney at law, amerikansk advokat, som af en delstats øverste domstol har fået tilladelse til at praktisere jura inden for delstatens område. Tilladelsen er betinget af bestået juridisk kandidateksamen fra en amerikansk Law School og den enkelte delstats "bar-exam". Til sidstnævnte stilles krav om kendskab til amerikansk ret i almindelighed, til den amerikanske forfatning og til vedkommende stats specifikke love. En attorney at law er underlagt en række etiske og professionelle regler. Overtrædelse af disse kan medføre, at advokaten fratages retten til at praktisere (disbarred).