Atmofil, grundstoffer, fx oxygen, nitrogen og argon, der naturligt koncentreres i atmosfæren.