Ataraksi, (af gr. ataraksia fred og ro i sindet), upåvirkelighed; sindsro.