Arvemasse, det biologiske materiale, som indeholder en organismes arveanlæg, gener. Hos alle én- og flercellede organismer samt hos en række vira består arvemassen af DNA, mens den hos andre vira består af RNA. Se også genom.