Artium, (lat. i kunsterne, videnskaberne, genitiv af artes, dvs. artes liberales), 1 studentereksamen (examen artium). 2 betegnelse for humanistiske fag i forbindelse med universitetseksamener, fx magister artium (mag.art.).