Arresthus, arrest, lokalt fængsel til anholdte og varetægtsfanger samt til personer, der udstår korte frihedsstraffe, se Kriminalforsorgen.