Armistice, (fr., af lat. armistitium, af arma våben + -stitium standsning (som i justitium)), våbenstilstand.