Arkivregistratur, en specificerende fortegnelse over indholdet af en afgrænset gruppe af arkivalier med nøjagtig angivelse af dennes indhold af protokoller og pakker. Det er et uomgængeligt arbejdsredskab for benytteren af den pågældende arkivaliegruppe, bl.a. fordi den ofte indeholder supplerende oplysninger om materialets forvaltningshistoriske sammenhæng. Adskillige arkivregistraturer foreligger i trykt udgave, fx det danske Rigsarkivs serie af vejledende arkivregistraturer.